ประวัติ

” มีสนามกอล์ฟระดับโลกหลายสนามที่เราฝัน
ที่จะได้ไปออกรอบดังนั้นปรัชญาในการทำงานของกลุ่ม
ปัญญากรุ๊ปคือการทำงานด้วยหัวใจเพื่อเป็นของกำนัล
ให้นักกอล์ฟทุกคนแม้ว่าเรายังไปไม่ถึงความฝันนั้น
แต่เราไม่เคยหยุดฝัน และเราพยายามอย่างยิ่งยวด
ในการสร้างสนามกอล์ฟในฝันของคุณให้สำเร็จให้จงได้ ”